23 feb 2018 12:15

Links progressief lezingen op de middag

Links-progressief@ugent is een discussieplatform opgezet door enkele progressieve Ugenters, in samenwerking met Sampol, Vermeylenfonds en Masereelfonds. Wij willen vrije denkers binnen en buiten de universiteit over de partijgrenzen heen met elkaar in contact brengen.

Hiertoe organiseren wij elke laatste vrijdagmiddag van de maand een middaglezing met progressieve stemmen uit alle domeinen van het openbare leven. Kom een lezing bijwonen en schrijf je in via progressief_links@outlook.com

Binnenkort wordt de vrije denker en de locatie bekend gemaakt.

Deze activiteit is gratis, de lunch moet u zelf voorzien.