30 mrt 2018 12:15

Filip Watteeuw met een evaluatie van het circulatieplan

Heeft het circulatieplan Gent veiliger gemaakt? Schepen Filip Watteeuw maakt een stand van zaken.

Links-progressief@ugent is een discussieplatform opgezet door enkele progressieve Ugenters, in samenwerking met Sampol, Vermeylenfonds en Masereelfonds. Wij willen vrije denkers binnen en buiten de universiteit over de partijgrenzen heen met elkaar in contact brengen.

Hiertoe organiseren wij elke laatste vrijdagmiddag van de maand een middaglezing met progressieve stemmen uit alle domeinen van het openbare leven. Kom een lezing bijwonen en schrijf je in via progressief_links@outlook.com. Deze activiteit is gratis, de lunch moet u zelf voorzien.