13 jun 2024 20:00 - 21:30 € 3 | € 5

Lezing Raf Van Rooy – Het Grieks als Cultuur- en Geheimtaal

ERASMOS VAN ROTTERDAM:
HET GRIEKS ALS CULTUUR- EN GEHEIMTAAL

Spreker |
Raf Van Rooy

Erasmus van Rotterdam komt al vroeg in contact met het Grieks, wellicht in Deventer in de beginjaren 1480. Het is liefde op het eerste gezicht, al zal het nog twee decennia duren voor hij de taal echt machtig wordt. Rond 1500 begint hij zijn Latijnse brieven en andere teksten te larderen met Griekse woorden, zinnen en citaten – zo ook zijn Lof der Zotheid. Hij vertaalt Griekse teksten (o.m. Lucianus en het Nieuwe Testament) naar het Latijn en verzamelt gevleugelde woorden uit de Griekse literatuur in zijn Adagia. De prins der humanisten waagt zich zelfs aan wat Griekse gedichtjes en laat zich graag portretteren met Grieks. Het Grieks dient hem ten slotte tot geheimtaal om gevoelige informatie te delen in brieven naar vrienden. Kortom: Erasmus is net zo goed Erasmos. Deze lezing gaat in op de vele vormen die Erasmus’ liefde voor het Grieks heeft aangenomen en het cultuurhistorische belang daarvan.

RAF VAN ROOY

Raf Van Rooy is tenure track-docent Neolatijnse literatuur aan de KU Leuven. Zijn onderzoek spitst zich toe op gebruiken van het Grieks in de Renaissance en op Erasmus’ Drietalencollege in Leuven
(www.dalet.be).