24 nov 2022 20:00

Leuven. Een politieke en sociale geschiedenis

Historicus gewezen Sp.a-gemeenteraadslid/schepen Jaak Brepoels heeft de laatste jaren druk aan een politieke en sociale geschiedenis van Leuven en omliggende gewerkt. Het eerste deel van dit tweedelige werk ligt nu in de boekhandel. Het boek telt 192 pagina’s, is rijk geïllustreerd en kost €30. Het wordt die avond ook te koop aangeboden.

Andere boeken van dezelfde auteur: Wat zoudt gij zonder ’t Werkvolk zijn? en van Wij zijn de bouwers van een komende aarde over de geschiedenis van het socialisme in zijn stad.