13 okt 2018 10:45 € 40 | € 40

Ledendag Masereelfonds

“De voorgaande is nodig om het nieuwe erop te bouwen”

Met deze slagzin nodigen we onze leden en partners graag uit op de Masereelfonds ledendag in Genk. Deze vindt plaats op zaterdag 13 oktober 2018, aan het Thorpark, de vroegere mijnsite van waterschei in Genk. Tijd staat niet stil. De economie, de wetenschappen, de samenleving… veranderen. Een verschijnsel neemt af, een ander groeit en vervangt het. Deze evolutie is perfect zichtbaar op het Thorpark. De vroegere mijnsite toont nog steeds hoe grandioos en belangrijk de mijnbouw is geweest, maar kan toch niet verbergen dat zich een neergang ingezet heeft. Maar door reconversie en het erfgoeddenken is de site, en het verhaal erachter, gered en met nieuwe invullingen kreeg het een tweede leven. De herbestemming met moderne, innovatieve en hoogtechnologische bedrijven en onderzoekscentra die inzetten op duurzame energie markeert niet zozeer een breuk maar een evolutie van energie en welke plaats het in de samenleving inneemt. En daar draait deze ledendag rond: hoe men het nieuwe op het oude voortbouwt zonder het belang en de waarde van het oude te wissen. Een slimme reconversie hecht waarde aan erfgoed omdat het zo betekenis geeft aan de specifieke ontwikkelingsgeschiedenis van Genk en haar huidige uitzicht, met haar vele migrantenpopulaties.
Die slimme reconversie en respect voor erfgoed, is goed zichtbaar op het Thorpark. We gaan enerzijds een bezoek brengen aan het melancholisch mijnmuseum dat de mijnbouw en de mensengeschiedenis erachter toont zoals het was, en anderzijds gaan we de vernieuwingen op de site ontdekken. Zoals de renovaties en herbestemmingen van de imposante gebouwen en de nieuwe hoogtechnologische bedrijven in de Incubator en Energyville. Alle bezoeken gebeuren onder deskundige begeleiding. ’s Middags gaan we multicultureel tafelen omdat dit een onmiskenbaar gevolg is van het mijnverleden van Genk.

Programma:
10u45: ontvangst met een kopje koffie
11u15: welkomstwoord en voorstelling
11u30 – 13u: rondleidingen in mijnmuseum (groepen A en B) en Thorpark (groepen C en D)
13u00 – 14u30 : middagpauze
14u30- 16u: rondleidingen in mijnmuseum (groepen C en D) en Thorpark (groepen A en B)
16u: vrij moment aan de bar
17u: slot en vertrek van de bus