13 okt 2018 11:00 € 40 | Gratis

ledendag in Genk: de voorgaande is nodig om het nieuwe erop te bouwen

Met deze slagzin nodigen we u graag uit op de Masereelfonds ledendag in Genk, aan het Thorpark, de vroegere mijnsite van Waterschei.

Tijd staat niet stil. De economie, de wetenschappen, de samenleving… veranderen. Een verschijnsel neemt af, een ander groeit en vervangt het. Deze evolutie is perfect zichtbaar op het Thorpark. De vroegere mijnsite toont nog steeds hoe grandioos en belangrijk de mijnbouw is geweest, maar kan toch niet verbergen dat zich een neergang ingezet heeft. Maar door reconversie en het erfgoeddenken is de site, en het verhaal erachter, gered en met nieuwe invullingen kreeg het een tweede leven. De herbestemming met moderne, innovatieve en hoogtechnologische bedrijven en onderzoekscentra die inzetten op duurzame energie markeert niet zozeer een breuk maar een evolutie van energie en welke plaats het in de samenleving inneemt. En daar draait deze ledendag rond: hoe men het nieuwe op het oude voortbouwt zonder het belang en de waarde van het oude te wissen. Een slimme reconversie hecht waarde aan erfgoed omdat het zo betekenis geeft aan de specifieke ontwikkelingsgeschiedenis van Genk en haar huidige uitzicht, met haar vele migrantenpopulaties.

Die slimme reconversie en respect voor erfgoed, is goed zichtbaar op het Thorpark. We gaan enerzijds een bezoek brengen aan het melancholisch mijnmuseum dat de mijnbouw en de mensengeschiedenis erachter toont zoals het was, en anderzijds gaan we de vernieuwingen op de site ontdekken. Zoals de renovaties en herbestemmingen van de imposante gebouwen en de nieuwe hoogtechnologische bedrijven in de Incubator en Energyville. Alle bezoeken gebeuren onder deskundige begeleiding. ’s Middags gaan we multicultureel tafelen omdat dit een onmiskenbaar gevolg is van het mijnverleden van Genk.

Hou de website en de mailings in de gaten voor de concrete informatie, de praktische afspraken en de inschrijvingen.