03 nov 2021 20:00

Lava-sessie: rekeningrijden als neoliberaal project

De mobiliteitsdiscussie woedt hevig. Eén van de ideeën die hardnekkig op de politieke agenda staan, is rekeningrijden, ook bekend als de (al dan niet ‘slimme’) kilometerheffing. Voorstanders wensen met zo’n kilometerheffing verschillende maatschappelijke doelen te bereiken, meer bepaald economisch efficiënte, duurzame, slimme en eerlijke mobiliteit. Maar naast politieke haalbaarheid speelt bij projecten zoals een slimme kilometerheffing ook altijd een maatschappijvisie. De onderliggende visie, met vermarkting en privatisering als centrale strategieën, kan gerust neoliberaal genoemd worden.
Thomas Vanoutrive is professor aan de Universiteit van Antwerpen, waar hij deel uit maakt van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling en van het Urban Studies Institute. Hij is de auteur van het boek Rekeningrijden: een goed idee?, waarin hij de plannen om rekeningrijden in te voeren analyseert als een sociaal-politiek project.
Hij schreef ook voor Lava een stuk over de problematiek (https://lavamedia.be/rekeningrijden-als-neoliberaal…/).
Hij zal de discussie rond rekeningrijden introduceren en schetsen in de bredere maatschappelijke context. Daarna gaan we in discussie over deze thematiek.