15 nov 2021 14:00

Laatste Boelwerf kraan Temse moet blijven.

De kraan op de voormalige terreinen van Boelwerf is een eerbetoon aan het roemrijke scheepsbouwverleden van de gemeente Temse. Ze is sinds 2004 beschermd en vanaf 2009 is zij bouwkundig (industrieel) erfgoed.
Als we deze kraan wensen te behouden moet ze dringend hersteld worden.
Het gemeentebestuur van Temse ziet af van een eerder beslist restauratiedossier voor de Boelwerfkraan omdat zij er geen middelen meer wil aan besteden. Het gaat hier echter over Vlaams erfgoed naar het voorbeeld van de geklasseerde havenkranen van het MAS aan de Scheldekaai in Antwerpen.
Wat in Antwerpen kan moet ook in Temse kunnen . Mede als eerbetoon aan de duizenden Boelwerfarbeiders die mee de sociale geschiedenis van ons land hebben geschreven.
Het platform ‘Scheepsbouwers en hun kraan’ gaat aan het College Burgemeester en Schepenen meer dan 2100 handtekeningen overhandigen voor het behoud van de kraan op de ex-Boelwerf.
Het platform wilt hierbij ex-Boelarbeiders en/of hun familie en allen die begaan zijn met het behoud van de kraan op uitnodigen.
We hopen jullie allen te mogen ontmoeten op deze actie waarop ook de pers wordt uitgenodigd.
Het openbaar onderzoek t.a.v. de declassering van deze kraan als industrieel erfgoed start op 9/11 tot 8/12, tijdens deze periode kunnen er bezwaarschriften ingediend worden.
Het platform stelt dit bezwaarschrift ter beschikking, nog een handtekening en het is OK.
We hopen natuurlijk op veel bezwaarschriften!
Namens het platform ‘Scheepsbouwers en hun kraan ‘: ABVV, ACV,ACLVB, TESAMEN, Vooruit, PVDA , Groen.
Met ondersteuning van Masereelfonds Antwerpen.