22 feb 2019 20:00 € 18 | € 18

Kuzikiliza – Pitcho Womba Conga

Voor Kuzikiliza was het vertrekpunt van rapper, producer en acteur Pitcho Womba Konga van de toespraak van Patrice Lumumba bij de onafhankelijkheid van Congo op 13 juni 1960 – een speech die tot op vandaag actueel is.

Kuzikiliza brengt drie zeer verschillende mannen op de planken die samen een toespraak willen houden. Voor hen steunt ideale communicatie, die ze tot doel stellen, op drie elementen: tekst, klank en beweging.

JUIST DOOR DE TWEEDIMENSIONALE CLICHÉS ‘DEKOLONISATIE’ EN ‘LUMUMBA’ OVER ELKAAR TE SCHUIVEN, CREËERT DE VOORSTELLING EEN DRIEDIMENSIONAAL BEELD DAT VERBANDEN TOONT TUSSEN HET TOEN & DAAR EN HET HIER & NU, UITLOPEND OP HET SPIL-MOMENT: LUMUMBA’S MEMORABELE ONAFHANKELIJKHEIDSREDE.
Rekto Verso

De drie mannen vullen elkaar aan: ze hebben elk één element als talent. Maar desondanks betekenen die verschillende talenten ook hun schaduwzijde.
Voor Kuzikiliza was het vertrekpunt van rapper, producer en acteur Pitcho Womba Konga van de toespraak van Patrice Lumumba bij de onafhankelijkheid van Congo op 13 juni 1960 – een speech die tot op vandaag actueel is. Want schuilt achter de onafhankelijkheid van een land niet de ontvoogding van een heel volk, en achter de ontvoogding van een volk niet de onafhankelijkheid van ieder mens? Hoe verzoenen we heden en verleden terwijl het dekolonisatieproces nog volop aan de gang is?

Meer lezen?