06 okt 2020 20:00

Café Masereel: De opstand der kunsten. Waar tegen? Waar voor?

Na de succesvolle online reeks gaat Café Masereel vanaf september op tournee. Opnieuw zullen politici, kunstenaars, journalisten en ervaringsdeskundigen nadenken over hoe deze verdeelde wereld, sociaal en ecologisch, beter kan worden na corona. Het interactieve format biedt de deelnemers de mogelijkheid om bij te dragen tot het debat.

Samen bundelen we onze #BeterNaCorona dromen.

De opstand der kunsten. Waar tegen? Waar voor?

Kunst als / in verzet

Kunst, kunstkritiek en cultuurbeleid zitten in de greep van het marktdenken, althans volgens filosoof en vakbondsman, Robrecht Vanderbeeken.  Betekent deze evolutie dat het culturele veld monddood is, de soevereiniteit van de kunstenaar een illusie is geworden en de bijdrage van de diverse kunststromingen tot emancipatie van de geest een vervlogen denkbeeld is ? Heeft een Europees en Vlaams neoliberalisme de kunst definitief gefnuikt  of mogen we nog hopen op verzet? We vragen het ook aan twee kunstenaars wiens kunst en engagement onloskoppelbaar verbonden zijn.

• Robrecht Vanderbeeken

Robrecht Vanderbeeken is doctor in de wijsbegeerte. Hij wijdde zich aan cultuur, cultuurbeleid en ideologiekritiek, als docent en onderzoeker in Gent, Brussel en Londen, maar ook als curator, dramaturg en organisator van videosalons en cultuurdebatten. Hij publiceerde in tijdschriften en boeken en is vakbondsverantwoordelijke voor ABVV-ACOD cultuur.

• Charles Ducal

Charles Ducal (pseudoniem voor Frans Dumortier) was de eerste Dichter des Vaderlands (2014-2015) . Deze auteur verzamelde talloze prijzen .Hij stelt zijn poëzie, essays en verhalen ten dienste van politiek-en maatschappelijk engagement. Ducal is ook een gedreven klimaatactivist.

• Toos van Liere

Werkt ruim 15 jaar bij Oxfam-solidariteit als zij, met dank aan het artiestenstatuut, de kans benut om meer met  beeldende kunst bezig te zijn. Ook daarin zoekt zij naar mogelijkheden om haar werk in te zetten voor een meer rechtvaardige en duurzame maatschappij.

• Willy Dessers

Willy Dessers is een nu 70-jarige Limburgse Brusselaar, die iets meer dan tien jaar geleden in Halle is aanbeland. Hij nam in 1974 al een LP op met de Limburgse volksmuziekgroep ‘de Spelemannen’. In dat zelfde jaar kwam hij als kersverse ambtenaar naar Brussel waar hij snel meespeelde in een geëngageerde volkstoneelstuk over de nogal sinistere praktijken van de toenmalige politieker Paul Vandenboeynants en zijn kliek. Later was hij medestichter van het Brussels Brecht Eislerkoor. Sinds eind jaren 80 is hij zanger-gitarist van de Brusselse Folkgroep ‘Emballage Kado’ en recenter van  de Halse ‘Generation 5’. Hij is al decenia-lang een trouw lid van het Masereelfonds en sinds een vijftal jaren een van de krachten van het Masereelfonds Halle. Tijdens de lock-down nam hij voor de facebookpagina van Masereelfonds Halle een aantal geëngageerde liedjes op in verschillende talen, die door het publiek wel gesmaakt werden. Voor deze ‘café Masereel’ zingt hij enkele van die liedjes.