20 feb 2019 20:00 € 2 | € 4

Krijgen we straks natte (zee)voeten?

Het klimaat gedraagt zich koortsig, ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. Feiten die helaas niet te loochenen zijn en ook aan onze kust dwingen tot actie.

Tot 2050 zorgt het Masterplan Kustveiligheid met bredere & hogere stranden, havenmuurtjes en een stormvloedkering in de IJzermonding voor soelaas. Daarna is het koffiedik kijken…

Hoe pakken we de tegen 2100 voorspelde 60-100 cm hogere zeespiegel aan? En wat te doen als het worst-case scenario waarheid wordt en we aankijken tegen een veel hogere stijging van wel 2-3 meter?

In deze lezing trakteert Jan Seys, marien bioloog en woordvoerder bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het publiek op verrassende achtergronden, sprekende cijfers en mogelijke oplossingen.