24 apr 2023 20:00 € 4 | € 6

Kopstukken van de filosofie – Jean-Jacques Rousseau

Een eerste reeks Kopstukken van de Filosofie focust op de ‘contractfilosofen’ : Hobbes, Locke en Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Rousseau buigt zich in zijn hoofdwerk ‘Het sociaal contract’ uit 1762 over de vraag hoe een optimaal politiek systeem eruit zou moeten zien. Dat boek zou van grote invloed zijn op de latere Franse Revolutie en de Verklaring van de rechten van mens en burger. Volgens Rousseau wordt de macht van een staat gelegitimeerd door een maatschappelijk verdrag of sociaal contract waarin burgers zouden hebben vastgelegd dat ze een deel van hun vrijheid inruilen voor het algemeen belang.

Inleiding door Freddy Mortier, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Gent, specialisatie bio-ethiek.