11 nov 2021 20:00

Klimat

Jan Ducheyne en Laurence Vielle creëerden een nieuw gedicht rond klimaatrechtvaardigheid. Zij geloven in poëzie als verzet tegen klimaatmoeheid. De klimaatdichters Jan Ducheyne en Lies Jo Vandenhende brengen ons gedichten uit de dichtbundel Zwemlessen voor later en andere gedichten uit eigen werk, hierbij ondersteund door Teuk Henri, gitarist van Noodzakelijk Kwaad.

Preview Klimat

Vijf dagen lang ademt Brussel literatuur. Het hart van Europa klopt op het ritme van poëzie, slam, proza, verzen en rijm. Woorden op de vleugels van muziek, dans, theater en schone kunsten. Woorden middenin het vuurwerk van debat en lezingen. Een feest van Brussels begeesterende en multiculturele rijkdom.

Interlitratour is een intercultureel, literair festival in Brusselse gemeenten en gaat door van 9 tot 13 november 2021. Het programma bestaat uit activiteiten van tal van organisaties, verenigingen, burger- en persoonlijke initiatieven.

Interlitratour brengt Brusselaars via cultuurgebonden literatuur samen. De evenementen bevinden zich op het kruispunt van internationale literatuur, migratie naar België en samenleven in Brussel. Interlitratour biedt podium- en ontdekkingskansen en bouwt bruggen tussen gemeenschappen.

Programma