12 apr 2019 20:00 € 2 | € 5

Klimaat en vluchtelingen voor dummies met Arthur Wyns

Zijn we klaar voor een nieuw klimaat?

Wat voor veranderingen grijpen er vandaag reeds plaats in het klimaat? Wat zijn de gevolgen voor België? Hoe kan ik zelf bijdragen om klimaatverandering een halt toe te roepen? En waar gaat dat ParijsAkkoord nu juist over? Het klimaat gaat ons allen aan, en het is hoog tijd om het als een prioriteit te stellen.

In 2017 waren de gevolgen van catastrofes als tropische stormen, droogtes en overstromingen haast niet uit het nieuws weg te slaan. Klimaatverandering dwingt elk jaar miljoenen mensen op de vlucht, en dat zullen er in de toekomst enkel maar meer worden. Toch wordt de term ‘klimaatvluchteling’ niet erkend in asiel wetgeving. Hoe bereiden we ons voor op een veranderend klimaat en de effecten op mensen wereldwijd? Is het tijd voor een klimaat-visum? En hoe gaan we om met huidige en nieuwe migratiestromen?

Organisatie: Masereelfonds Dilbeek.