11 okt 2022 20:00 € 6 | € 8

Klimaatschuld – Marian Donner

We krijgen met z’n allen steeds te horen dat een beter klimaat eerst en vooral bij onszelf begint. Bij sommigen leidt dat tot ‘vliegschaamte’, schuldgevoelens, angsten en zelfs ‘klimaatdepressie’. Maar is iedereen wel even schuldig aan de klimaatontwrichting? En waar ligt de hefboom om de crisis aan te pakken?

Schrijfster Marian Donner pleit ervoor om meer naar het systeem te kijken en als burger vooral druk te zetten op de politiek. Zij gaat hierover in gesprek met Tine Hens, klimaatspecialist bij MO*Magazine.