04 okt 2023 19:30 - 22:00

Grondstoffen voor duurzame energie – KLIMAX

Met de Green Deal heeft Europa ambitieuze plannen. Maar om de energietransitie waar te maken is een wereldwijde wedloop aan de gang naar schaarse grondstoffen. Meer specifiek stelt zich de vraag welke metalen van strategisch belang zijn en waar we die gaan vinden? Welk beleid voert Europa? Wat betekent een duurzaam grondstoffenbeleid op ecologisch en sociaal vlak?

©️ Karel Van Acker

Professor Van Acker docent duurzame materialen en processen aan de KU Leuven gaat in gesprek.

Het volledige programma van Klimax vind je hier.