06 okt 2023 20:00 - 22:00 € 7 | € 8

We waren gewaarschuwd – KLIMAX

©️ Carmen Devos (Tine Hens) en Jaap Tielbeke

TINE HENS IN GESPREK MET JAAP TIELBEKE

De afgelopen zeven jaar heeft Jaap Tielbeke zich verdiept in de ecologische crisis. Keer op keer stuitte hij daarbij op het Grenzen aan de groei-rapport uit 1972 (Rapport van de Club van Rome), dat nog steeds geldt als een ankerpunt in het milieudebat. In zijn recente boek ‘We waren gewaarschuwd’ (2022) onderzoekt hij wat we (niet) hebben gedaan met deze profetische oerwaarschuwing. En wat we nog kunnen doen om het onheil af te wenden. Tine Hens gaat hierover in gesprek met de auteur.

Jaap Tielbeke (1989) studeerde filosofie en Internationale Betrekkingen. Hij is redacteur bij de Groene Amsterdammer.

Tine Hens (1974) studeerde geschiedenis. Ze schrijft o.m. voor MO* over de klimaat- en biodiversiteitscrisis.