15 apr 2020 20:00 € 2 | € 4

Uitgesteld – Klimaat en sociale rechtvaardigheid

 

Spreker: Sacha Dierckx (Denktank Minerva)
Voor het nieuwste boek van de progressieve Denktank Minerva ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’ schreven 24 experten uit het middenveld en de academische wereld een gefundeerde, duidelijke stellingname.
Wat is een eerlijk klimaatbeleid? Wat is de relatie tussen de klimaatontwrichting, armoede en ongelijkheid? Hoe kunnen we onze ruimtelijke ordening, woningen, mobiliteit, energie, industrie en landbouw vormgeven op een manier die zowel sociaal als ecologisch is? Welke rol kunnen de banken, de belastingen en de steden daarin spelen? En hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid opnemen tegenover ontwikkelingslanden?
Het boek stoffeert het maatschappelijk debat, voorbij valse tegenstellingen, en reikt gefundeerde voorstellen aan voor sociaal rechtvaardige ecologische maatregelen.
Het goede nieuws is dat die transitie ook het leven van de overgrote meerderheid van de mensen kan verbeteren. Want een doortastend klimaatbeleid en sociale rechtvaardigheid kunnen niet zonder elkaar.

Sacha Dierckx, econoom en wetenschappelijk medewerker bij Denktank Minerva, bracht de experten bijeen en stond in voor de redactie.