13 sep 2020 14:00 € 14 | € 16

Kleureyck

Een tentoonstelling over vernieuwend en divers kleurgebruik, waarin heden en verleden met elkaar worden verbonden. 

Het vertrekpunt van de tentoonstelling is het bijzondere kleurgebruik van Jan van Eyck, dat na de restauratie van Het Lam Gods opnieuw ten volle zichtbaar werd. Door het gebruik van olieverf en transparante, gekleurde glazuurlagen wist Van Eyck te komen tot een vernieuwende variëteit aan kleurschakeringen, helderheid en saturatie in zijn schilderijen. Zijn inspirerend kleurgebruik vormt het uitgangspunt voor een selectie nationale en internationale designers die een affiniteit hebben met kleur.

De tentoonstelling wordt opgevat als een wandeling doorheen de zeven hoofdkleuren en het pigmentuniversum die Jan van Eyck en zijn tijdgenoten gebruikten en waarbij kennis, inspiratie en mystiek de onderlagen zijn. In verschillende kleuropstellingen worden projecten tentoongesteld van designers uit meerdere ontwerpgebieden (productontwerp, crafts, textielontwerp, grafisch ontwerp, juweelontwerp, architectuur,…). Sommige designers werken vooral vanuit een onderzoeksmatige benadering van kleur, waarbij bijvoorbeeld wordt gefocust op de materialiteit ervan. Anderen zijn meer geïnteresseerd in kleur en perceptie, of de invloed van kleur in een ruimtelijke context.

Ook de historische salons van Hotel de Coninck worden geïntegreerd in het tentoonstellingstraject. Die worden omgevormd tot ‘experience rooms’ waarvoor hedendaagse designers worden uitgenodigd om een project te tonen of een werk te creëren binnen het thema kleur en zintuigen.

Locatie
Design museum

Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

Praktische informatie

I.s.m. Kloarte en Anjer producties.

Inschrijven via kelly@masereelfonds.be

Om de verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, stelt het Masereelfonds alles in het werk om te voldoen aan de algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes, conform het goedgekeurde cultuurprotocol. We zullen onze groepsactiviteiten hernemen op een voor begeleiders en deelnemers veilige manier. 

Het dragen van een mondmasker is verplicht, gelieve er zelf eentje mee te brengen.