12 mrt 2020 19:00 - 22:00

Ketters … of rebellen? // Hérétiques ou rebelles

Protestanten in de Lage Landen tijdens de 16de eeuw: een juridische invalshoek

Waarom waren Karel V en Filips II zo gebrand op het vervolgen van protestanten? Officieel was het doel van de vervolgingen om de eenheid van de katholieke kerk te waarborgen, maar mettertijd leek in de repressie van die weerbarstige gelovigen ook het politieke aspect van de majesteitsschennis een steeds nadrukkelijker rol te spelen. Voor de handhavers van de heersende wetgeving was er een hoger belang in het spel, dat verder ging dan louter een geloofsgeschil: het was zaak de “ontwrichting” van de fundamenten van de “publieke zaak” te voorkomen.

Jean-Marie Cauchies bestudeerde voornamelijk de zogenoemde Bourgondische periode (15de-16de eeuw), alsook de geschiedenis van de instellingen en het recht – in het bijzonder de wetgeving – in de Lage Landen tijdens de middeleeuwen en de renaissance.