16 apr 2023 14:30 € 7 | € 12

Karel Poffynwandeling – Verzetswandeling in de Gentse binnenstad

Oorlog is helaas van alle tijden en ook nu weer brandend actueel. Maar de samenleving vergeet snel en selectief. Zo zijn de namen van de Gentse verzetsstrijders (m/v) uit WOII grotendeels uit het collectieve geheugen verdwenen. Om de Gentse verzetsverhalen aan de toekomstige generaties door te geven, verzamelt historica Leentje Van Hoorde met Walkotopia getuigenissen over WOII in Gent. Die verwerkt ze tot verzetswandelingen in elke Gentse wijk, rond verschillende thema’s.

In de Karel Poffynwandeling, in centrum Gent, staat het Gentse verzet tegen de nazi’s in de eerste oorlogsjaren centraal, en dat van ambtenaren in het bijzonder. We wandelen in de voetsporen van ambtenaar en weerstander Karel Poffyn (1897-1944) en ontdekken de impact van de Duitse bezetting op Gent en het ontluikende verzet in de stad. Voor welke keuzes stonden de Gentenaars bij het begin van de bezetting? Wat dreef mensen om zich met gevaar voor eigen leven te verzetten tegen de nazi’s?

Deze verzetswandeling is een ode aan de grote rol die ambtenaren speelden in het ontluikende Gentse verzet.

Met grote dank aan alle getuigen die hun oorlogsverhaal toevertrouw(d)en.