17 mei 2018 14:00

Jürgen Habermas

Een lezing door Prof. Stefan Rummens, KU Leuven.

De Duitse filosoof Jürgen Habermas (geboren 1929) geldt als een van de meest voorstaande filosofen
van de voorbije decennia Hij is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Frankfurter
Schule die kritische reflectie op de maatschappij combineerde met sociologisch onderzoek. In deze
lezing gaat het vooral om zijn politieke filosofie, met name over “de crisis van de democratie” en welk
antwoord we daarop kunnen geven.
In zijn omvangrijke oeuvre benadrukt Habermas het belang van een sterke civil society. Onontbeerlijk
daarvoor is een goed functionerende publieke ruimte waarin wij communicatief kunnen handelen, door
bekritiseerbare argumenten aan te dragen en te zoeken naar wederzijds begrip. Habermas probeert
dat ideaal ook zelf in de praktijk te brengen: al is hij al over de 80, hij heeft nog steeds een duidelijke
stem in het publieke debat.