02 feb 2019 20:00

Julien Van Geertsom over zijn strijd tegen armoede

In zijn recent verschenen boek “Ten strijde tegen armoede – Het verhaal van mijn grote oorlog” geeft Julien, op basis van zijn persoonlijke beleving, een analyse van armoede en de rol dat België hierin speelt.

De Benidorm Bastard van de maatschappelijke integratie noemt Luc Kupers hem in zijn voorwoord. Beter kan hij niet omschreven worden. Julien Van Geertsom, 15 jaar topambtenaar bij de POD Maatschappelijke Integratie, is een gepassioneerde en bevlogen voorvechter voor maatschappelijke integratie. Daarbij neemt hij nooit een blad voor de mond. Dat doet hij ook niet in dit boek.
Op zijn typische manier blikt hij terug op een veelbewogen carrière en gunt hij de lezer een blik achter de schermen in de strijd tegen armoede.

In dit boek brengt hij een analyse van armoede op nationaal niveau. Dat doet hij op basis van zijn persoonlijke beleving en zijn ervaring met de interactie tussen ambtenaren en beleidsmakers. Ook het Europese niveau wordt aangesneden, met een bespreking van de huidige én toekomstige toestand van de armoede. Rode draad doorheen dit deel is de rol die België daarin speelt. Uiteraard komt ook de POD Maatschappelijk Integratie aan bod. Julien Van Geertsom bespreekt de werking van de POD en legt haarfijn uit hoe hij zijn stempel heeft weten drukken op het functioneren van de dienst.

Ook in de sociale sector is het al wat innovatie dat de klok slaat. Julien Van Geertsom heeft het onder andere over digitalisering, Housing First en het Miriam project. In het afsluitende hoofdstuk biedt hij de lezer een eigenzinnige blik op de toekomst van armoedebestrijding met zijn persoonlijke aanbevelingen over hoe we die strijd kunnen verder zetten.

Over de auteur

Julien Van Geertsom heeft een rijk gevulde carrière achter de rug. Gestart als sociaal-cultureel werker werd hij daarna leerkracht in het secundair onderwijs en lector in het hoger onderwijs (pedagogiek). Daarna werd hij interprofessioneel vakbondssecretaris bij het ABVV. Eerst lokaal dan Vlaams (adjunct- intergewestelijk secretaris). Vervolgens werd hij administrateurgeneraal van de Dienst overzeese sociale zekerheid. De laatste 15 jaar was hij voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, sociale economie en groot stedenbeleid. In die hoedanigheid bouwde hij mee het federaal armoedebestrijdingsbeleid uit.

Bron: Uitgeverij Vanden Broele.

Toegang gratis.

Organisatie: Masereelfonds Sint-Niklaas.