01 dec 2018 10:00 € 5 | € 7

Jonge Marx in België | Jelle VERSIEREN

Jelle zal het leven en denken van de jonge Marx in België belichten. Met de korte conclusie dat die periode, van begin 1845 tot begin 1848, Marx tot het concept van het historisch materialisme kwam. Hij importeerde hierbij alle debatten die tot 1844 gaande waren in Duitsland, zowel filosofisch (Jong-Hegelianen) als politieke economie (begin van de breuk met passieve exegese van Engelse politieke economie in Duitsland). Qua politiek denken en doen kwam hij tot de conclusie dat je een massapartij en nationale vakbonden nodig hebt om iets te bereiken.

Op de website marxists.org kan men de stellingen over Feuerbach nalezen als voorbereidende lectuur.

Jelle Versieren is economisch historicus en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, vakgroep geschiedenis en centrum voor stadsgeschiedenis. Hij is gastdocent aan de Universiteit Gent en Antwerpen over de geschiedenis van het economisch denken, filosofie van de economische wetenschap en kritische filosofie. Hij is vrijwilliger vormingswerker voor het ABVV. Hij is redactielid voor het tijdschrift History of Intellectual Culture en is wetenschappelijk consulent voor Marx200.org. Hij is co-auteur van Marxism and Urban Culture, Gramsci and Foucault: A Reassessment , Routledge Handbook of Marx’s Capital en Industrial Work before the Industrial Revolution. Hij schrijft occasioneel bijdragen voor Aktief, ledenblad Masereelfonds , De Reactor, Apache, Knack, De Standaard en De Morgen. Hij is nationaal bestuurslid van Masereelfonds vzw.

Locatie
UGent (aud. 4, Jaap Kruithof)

Blandijnberg
9000 Gent

Praktische informatie

Een samenwerking met UGent en de Marxistische jongeren.

Gelieve vooraf in te schrijven via info@masereelfonds.be