12 mei 2022 20:00 € 5 | € 8

Johan Braeckman brengt een hommage aan Etienne Vermeersch

Prof. dr. Etienne Vermeersch (°1934) stierf op 18 januari 2019. In september nog datzelfde jaar publiceerden twee van zijn vrienden-collega’s, Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt, een boek met nagelaten geschriften van Vermeersch. En dan kwam corona. Dat belette ons niet te lezen, maar wel  publiekelijk hulde te brengen aan de figuur van Etienne Vermeersch.

Het boek “Nagelaten geschriften” geeft een beeld van de thema’s die Vermeersch zijn hele leven bezighielden. Hij schreef o.m. over zaken als identiteit, migratie, geloof, milieu, abortus, euthanasie, overbevolking en kunst. Met die thema’s en de belangrijke concrete verwezenlijkingen van Etienne Vermeersch in het achterhoofd brengt Johan Braeckman nu tijdens zijn lezing in Hasselt een eerbetoon aan de intellectuele erfenis van een van Vlaanderens belangrijkste filosofen.

Het is voor ons allen een eer een hommage te kunnen brengen aan Etienne Vermeersch. De grote denkers die onze beschaving en maatschappij mee hebben gevormd, behoren immers tot onze gemeenschappelijke culturele erfenis en verdienen onze aandacht. En dat geldt zeker ook voor diegenen die mee hun stempel gedrukt hebben op onze recente en hedendaagse inzichten. Met het overlijden van E. Vermeersch is een hele bibliotheek aan kennis en wijsheid teloorgegaan, want zijn geheugen was indrukwekkend. Indrukwekkend was ook zijn kennis over uiteenlopende onderwerpen als wiskunde, architectuur, muziek, theater en beeldende kunsten en natuurlijk godsdiensten en filosofie.

Na de lezing wordt u een receptie aangeboden en heeft u de gelegenheid om het boek “Nagelaten geschriften” te kopen en te laten signeren!

Hebt u vooraf al zin in een drankje, dat kan. De bar is open tot het begin van de lezing.

Organisators: Humanistisch Verbond Hasselt, Cultuursmakers Leopoldsburg/Hechtel-Eksel, Skepp, Masereelfonds Hasselt, Vermeylenfonds Hasselt.