07 feb 2023 20:00 € 4 | € 6

Johan Braeckman – Kopstukken van de filosofie

Na een break van enkele jaren wordt opnieuw Kop-stukken van de Filosofie opgestart. Maandelijks wordt door een academicus – maar ook voor een leek begrijpelijk – een belangrijk filosoof in de schijnwerpers geplaatst. Denken we maar aan Hannah Arendt, Simone Weil of Martha Nussbaum om het over dames te hebben.

Johan Braeckman, een van de bekendste filoso-fen van de UGent, werd bereid gevonden om de inleiding op zich te nemen. Hij zal het o.m. hebben over : Wat is filosofie? Wat is het werkveld van de filosoof – daar waar de wetenschap stopt, begint de filosofie? Wat is het nut van de filosofie? Wat is de toekomst van de filosofie? Veel vragen dus, maar dat is dan ook de essentie van filosofie bedrijven.

 

 

Plaats : De Brug, Hauwerstraat 3A, Brugge

 

Graag aanmelden via brugge@masereelfonds.be

 

Inschrijven is overschrijven : op de nieuwe reke-ning BE91 8917 5406 5276 van MF Brugge