12 jan 2022 19:00

UITGESTELD Jean Paul Van Bendegem over Leo Apostel (1925-1995)

In vier sessies bespreken vier hedendaagse filosofen werk en leven van de Grote Vier, hun voorgangers en leermeesters aan de Universiteit van Gent. Samen met Rudolf Boehm, Jaap Kruithof en Etienne Vermeersch behoorde Leo Apostel tot wat men de Grote Vier is gaan noemen.  

Jean Paul Van Bendegem is emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Brussel