19 mei 2022 19:00 € 6.00 | € 8.00

Kats! Een Brusselse theatermaker aan de wieg van het socialisme

Kats! Of hoe in de vroege negentiende eeuw een Brusselse theatermaker aan de wieg van het socialisme stond.
Een literaire documentaire over ‘de origineelste van de internationale socialistische pioniers, de schepper van de eerste arbeidersvereniging, van de eerste democratische volksliederen, van het eerste volkstheater in Vlaanderen’.

Kent u Jacob Kats? Neen, niet de Jacob Cats uit Den Haag maar wel degelijk Kats-met-K. Jacob Kats (1804-1886) was ooit wereldberoemd in Brussel en ver daarbuiten. Politica en filosofe Rosa Luxemburg roemde hem anno 1902 als ‘misschien wel de origineelste van de internationale socialistische pioniers, de schepper van de eerste arbeidersvereniging, van de eerste democratische volksliederen, van het eerste volkstheater in Vlaanderen’. Onze eigen beroemde historicus Karel Van Isacker noteerde ooit: ‘In den beginne was Jacob Kats.’ Vandaag is Kats vergeten. En dat is helemaal ten onrechte!

We zijn verheugd Johan Wambacq te mogen verwelkomen als spreker op deze lezing in het Goudblommeke in Papier. Johan Wambacq komt het relaas brengen van Kats’ avontuurlijke en spannende leven en van de bewogen negentiende eeuw. Hij laat Kats zelf aan het woord in uitgebreide citaten uit diens teksten en toneelstukken. En hij brengt een gesprek op gang tussen auteurs en historici van toen en van vandaag.