22 jan 2024 09:30 - 12:00 € 5 | € 5

Israël en Palestina: een onmogelijke vrede?

De Israëlisch-Palestijnse kwestie is ondertussen al meer dan 75 jaar oud. Toch is een oplossing vandaag verder af dan ooit. Dagelijks geweld is nog steeds de norm, en extreme stemmen winnen aan beide zijden aan populariteit. Voor veel buitenstaanders lijkt de
kwestie dan ook onoplosbaar. Maar is dat ook zo?

Deze voordracht door Rikkert Horemans biedt een historisch overzicht van de Israëlisch-Palestijnse kwestie, vanaf de oprichting van de staat Israël en de Palestijnse “Nakba” tot nu.

We bespreken de oorzaken van de kwestie, de standpunten van de verschillende partijen, en de eerdere pogingen om tot een oplossing te komen. Vanuit een aantal objectieve feiten staan we tenslotte stil bij de (on)mogelijkheid van vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Rikkert Horemans (°1994) is beleidsmedewerker Israël-Palestina bij Broederlijk Delen. In die functie brengt hij de mensenrechtenschendingen die gepaard gaan met de Israëlisch-Palestijnse kwestie onder de aandacht bij Belgische en Europese beleidsmakers.

Hij behaalde eerder een doctoraat in de politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, en schreef zijn doctoraatsthesis over de Iraanse invloed in de Arabische wereld.

Deze voordracht wordt georganiseerd door Dienstencentrum Den Appel en Avansa regio Antwerpen. Met ondersteuning van Masereelfonds aktief Edegem.