25 sep 2018 20:00 € 3.25 | € 6.5

Is onze democratie in crisis? Zet participatie veel zoden aan de dijk?

Een lezing door Thibaut Renson, politicoloog

Op 14 oktober vinden de verkiezingen plaats voor de gemeente- en provincieraad. Is het nodig en zinvol om de democratie te verfijnen, zodat we meer doen dan om de zes jaar een bolletje kleuren in het stemhokje? En hoe kunnen we dat doen? Zijn referenda zinvol? En is er geen gevaar dat er alleen door een mondige elite wordt geparticipeerd? Durven lokale besturen werkelijk macht afstaan? Wat zijn interessante voorbeelden in Vlaanderen en het buitenland? In een tweede deel van de avond geeft Hervé Devos uitleg bij een memorandum dat verschillende Lokerse adviesraden onderschreven.