22 mei 2018 18:30 € 7 | € 10

De echte Vlaamse geschiedenis. Uilenspiegel of de Leeuw?

Dank zij Charles De Coster is Tyl Uilenspiegel (1867) een incarnatie geworden van het Vlaanderen dat vecht tegen onderdrukking en voor zijn vrijheden Toch kozen de Vlamingen in 1973 een ander symbool, de zwarte leeuw op het gouden veld.  Hendrik Conscience heeft de Leeuw van Vlaanderen (1838) uitgedacht in een zeer Belgische context. Hij moest de geschiedenis veel geweld aandoen om de feiten uit 1302 te doen inpassen in zijn verhaal van na 1830. Maar ook De Coster gaf de literaire figuur Uilenspiegel, die al lang voor hem bestond, een nieuwe inhoud. Hij verplaatste hem naar de Lage Landen in de tijd van de godsdienstoorlogen. Zo sloot hij aan bij de progressieven en antiklerikalen uit zijn tijd die hun inspiratie zochten in de 16de eeuw. Is dit de reden dat Vlaanderen de slechte roman van Conscience boven de wereldliteratuur van De Coster verkoos? Geschiedenis is niet wat vroeger was, maar wat men er vandaag van maakt. Het wordt geschreven, overgeleverd en aangeleerd, maar door wie, hoe, wanneer en waarom? En soms, door actuele verschuivingen, kan geschiedenis anders geïnterpreteerd worden. Is de Vlaamse geschiedenis in potlood geschreven en kan het naar believen gegomd en herschreven worden? Historicus Roel Jacobs gaat met u op zoek, in de geschiedenis en in de beroemde romans van De Coster en Conscience, naar de werkelijke inhoud van deze symbolen. De lezing begint vroeg, 18u30, maar we voorzien soep en broodjes.