07 mrt 2024 20:00

Internationale Vrouwendag: Wijze lessen van Afghanistan

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Deze dag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht.

Naar aanleiding hiervan voorzien we op 7 maart de vertoning van de VPRO Tegenlicht documentaire Wijze lessen van Afghanistan, over de puinhoop die achterbleef na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan.

Met de machtsovername van de Taliban kondigde zich een nieuwe wereldorde aan. Een orde waarin de VS niet langer de internationale politieman is, waarin China een eigen rol opeist en waarin Europa kleur moet bekennen. Blijft er iets over van mensen- en vrouwenrechten in de nieuwe wereld van de 21e eeuwse ‘Realpolitik’? Moeten we onderhandelen met de Taliban? Welke moeilijke keuzes moet Europa maken om overeind te blijven in het nieuwe geopolitieke krachtenveld?

Twintig jaar na het begin van operatie ‘Enduring Freedom’, besloten de Verenigde Staten dat het lang genoeg had geduurd. De missie, die van Afghanistan een veilig en vrij land moest maken, was mislukt. Al Qaida en de Taliban bleken niet te verslaan, het exporteren van democratie bleek moeilijker dan gehoopt. De decennialange inzet van de Westerse bondgenoten in het land, de 240.000 doden, de 2000 miljard Amerikaanse dollars: het was allemaal nagenoeg tevergeefs.

VPRO Tegenlicht kijkt naar het schaamtevolle heden, het moeizame verleden en de onzekere toekomst.