22 apr 2020 20:00

Uitgesteld – De zin en onzin van een referendum of volksraadpleging.

Inspraak - samenspraak
Inspraak/Samenspraak zijn een reeks interactieve gespreksavonden waar we via creatieve vormen van inspraak en samenspraak met elkaar en experten in debat gaan over maatschappelijke, politieke en sociale onderwerpen waar mensen van wakker liggen.

Door uitwisseling en dialoog willen we elkaar informeren, sensibiliseren en mobiliseren om actief te participeren in de publieke ruimte.

Zo ondersteunen we het weerwerk tegen een samenleving waarin het beleid verzuurt, verhard en vervreemd van de menselijkheid en democratie en burgerschap lege dozen dreigen te worden.

Deelname is gratis

Een avond georganiseerd door Climaxi, Elcker-Ik, Masereelfonds, Hart boven Hard Antwerpen en Radio Centraal.