20 apr 2023 20:00 € 5 | € 5

De grote toekomst van mens en natuur

Gered door de boomkikker

Orkanen, overstromingen en hittegolven nemen toe in frequentie en in hevigheid. Oogsten gaan verloren. De beschikbaarheid van zuiver drinkwater en propere lucht verkleint. Natuurlijke ecosystemen storten in elkaar, samen met de soorten die er leven.

In 1972 al voorspelde de Club van Rome dat de westerse neoliberale economie geen garantie was voor een duurzame toekomst. Het wordt nu elke dag duidelijker dat er wel degelijk grenzen zijn aan een eenzijdige groei.

“Wat ons te doen staat om onze toekomst te redden, is enigszins eenvoudig,” zegt Ignace Schops verrassend. “Maar we moeten nu een keuze maken.” Schops is graag bereid die keuze toe te lichten. Geïnspireerd door de boomkikker vertelt hij hoe industrie, landbouw, politiek en economie elkaar kunnen versterken en hoe we samen voor een gezonde wereld kunnen zorgen.

Ignace Schops (°1964, Heusden-Zolder) is directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw en voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu. Hij is drager van vele titels en eretitels en ontving talrijke nationale en internationale erkenningen. Vorig jaar verscheen van hem het succesvolle boek “Gered door de Boomkikker, een grote toekomst voor mens en natuur”.

Organisatie: Humanistisch Verbond Hasselt, Masereelfonds Hasselt, Natuurpunt.