06 feb 2020 19:30

Human Rights@De Krook: Kan kunst bijdragen tot rechtvaardigheid?

GETIPT

Kan kunst bijdragen aan de strijd tegen onrecht? Maaike Cafmeyer, Jos Geysels en Hans De Waele geven tijdens dit panelgesprek hun kijk op de mogelijke wisselwerkingen tussen kunst en rechtvaardigheid.

Panelgesprek

Kan kunst bijdragen aan de strijd tegen onrecht? Artistieke initiatieven maken bepaalde stemmen hoorbaar en zichtbaar en geven daarmee ruimte aan verhalen en mensen die we vaak niet horen. Ze kunnen ons zicht op onrechtvaardige praktijken verruimen en meer betrokkenheid doen ontstaan. Tegelijk voeden de kunsten de verbeelding: ze laten twijfel en meerstemmigheid toe, creëren barsten in dogmatisch denken en stimuleren nieuwe perspectieven. Artistieke praktijken kunnen sociale en politieke verandering in gang zetten en bijdragen tot de transformatie van onrecht en ongelijkheid.

In dit panelgesprek geven een kunstenaar, jurist en mensenrechtenactivist hun kijk op de potentiële wisselwerkingen tussen kunst en rechtvaardigheid. Hoe expliciet integreren toneelmakers, cineasten, schrijvers en andere kunstenaars onrecht in hun artistieke praktijken? Hoe vermijden ze om artistieke praktijken te instrumentaliseren en onrecht te coöpteren? Hoe beïnvloeden de kunsten juristen in hun praktijk? Is er ruimte in juridische processen om de non-lineariteit van artistieke processen toe te laten? Heeft de toenemende aandacht voor storytelling een invloed op mensenrechtenactivisme?

Sprekers

* Maaike Cafmeyer, actrice en een van de boegbeelden van de Vlaamse cultuursector.
* Jos Geysels, minister van staat, mensenrechtenactivist en auteur.
* Hans De Waele, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Gent (burgerlijk en strafrecht).