12 okt 2017 20:00 - 00:00

Lezing door Karim Zahidi over superdiversiteit

Bert Cornillie (KULeuven) gaat in gesprek met Karim Zahidi (voorzitter Masereelfonds) en het publiek.

De laatste decennia transformeerde onze samenleving van een maatschappij met een duidelijk omlijnde homogene meerderheidsgroep en een aantal homogene minderheidsgroepen tot een superdiverse samenleving. De superdiversiteit uit zich op verschillende manieren: een enorme diversiteit in herkomstlanden, een diversificatie van migratietrajecten, complexe en meerlagige identiteiten, …. In deze voordracht zal hij de term “superdiversiteit” als beschrijving van onze huidige maatschappelijke realiteit belichten. Tevens zal hij ingaan op de uitdaging waarvoor de superdiverse realiteit ons stelt in de constructie van een democratische politieke gemeenschap. Hij zal betogen dat klassieke identitaire visies op de politieke gemeenschap, zoals talloze vormen van nationalisme, leiden tot de uitsluiting van grote groepen mensen die deel uit maken van onze maatschappij.

Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. CEO, Climaxi, Oikos