25 nov 2019 20:00 - 25 nov 2019

Human Ecology – Ongehoord!

Klimaatvluchteling/ klimaatontheemde/ …

Klimaatverandering is dikwijls de onderliggende motor van andere redenen om te migreren.
Voorbij het wij-zij verhaal creëren we een klimaat waarin we ons niet langer blindstaren op de migratie zelf,
maar kunnen we focussen op de oorzaken. Enkel door die aan te pakken zullen we tot oplossingen komen waar we allemaal beter van worden.

Al sinds geruime tijd zijn de gevolgen van catastrofes als tropische stormen, droogtes en overstromingen haast niet uit het nieuws weg te slaan.
Klimaatverandering dwingt elk jaar miljoenen mensen op de vlucht, en dat zullen er in de toekomst enkel maar meer worden.
Toch wordt de term ‘klimaatvluchteling’ niet erkend in asiel wetgeving.

Een veranderend klimaat leidt steeds vaker en steeds meer tot rampen en ontberingen.
Dit is des te meer het geval in het Globale Zuiden, waar droogtes, voedseltekorten, stormen en moessonregens het moeilijk,
haast onmogelijk maken om te overleven.
Migratie en vlucht vormen dikwijls een laatste uitweg.

Bij onze volgende editie van Human Ecology gaan Lien Vandamme (11.11.11), Wim Schrever (Climaxi vzw) & Tine Hens (MO* Magazine) hierover in debat.
Wat zijn de feiten, wat zijn de cijfers? Waar liggen de knelpunten in dit gegeven?
Wim stelde een boek samen met getuigenissen van mensen op de vlucht voor een veranderend klimaat.
Hij stelt het boek voor en brengt enkele van de getuigen mee.
Tine zorgt voor een interessante inleiding en breit het geheel vlot aan elkaar.

Nemen jullie mee deel aan het debat?

Organisatie: Oikos, Masereelfonds, Climaxi, Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid CEO i.s.m. STUK