11 dec 2017 20:00

Mathias Bienstman over Op eigen kracht

De evolutie naar een wereld zonder vervuiling door fossiele brandstoffen en kernenergie is veel meer dan een ideaal. Het is een noodzaak en stilaan een economische evidentie. Milieuvriendelijke technologie breek overal door, ook in ons land.

Trumps beslissing om de Verenigde Staten terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs komt op een sleutelmoment. De wereld kan daardoor de kans verspelen op een veilig klimaat. Wat te doen? Kan Europa op eigen kracht de economie van de toekomst vorm geven en zo de balans naar de goede kant doen doorslaan? En hoe wordt Vlaanderen zelf snel minder afhankelijk van olie, gas en kernenergie.

Mathias Bienstman, beleidsco√∂rdinator van Bond Beter Leefmilieu, opent onze ogen: in zijn boek ‘Op eigen kracht’ toont hij waar we met Vlaanderen en de rest van de wereld naartoe moeten.

Inleiding door Wouter Florizoone en aansluitend een panelgesprek met Katrien Rycken (Leuven 2030) en Pieter-Willem Lemmens (Onderzoeker voor Sandbag en voorheen de Vlaamse klimaatadministratie)

i.s.m. CEO, Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid, Bond Beter Leefmilieu, Leuven 2030, Climaxi, Oikos