17 nov 2017 20:00

Fifty ways to leave your car. Duurzame alternatieven voor de auto

Het actuele massaal gebruik van personenwagens resulteert in een grote vroegtijdige sterfte van mens en dier door ongevallen, luchtvervuiling, geluidsoverlast en stress, draagt substantieel bij tot de dramatische klimaatopwarming, gaat gepaard met een onverantwoorde verspilling van publieke en private ruimte, maakt de publieke ruimte onaangenaam en onveilig, is door versnippering van natuurgebieden nefaste voor de biodiversiteit… Overheden en autoconstructeurs beloven beterschap door nog meer wegenaanleg, elektrische en zelfrijdende wagens, lage-emissiezones… In zijn boek ‘Fifty Ways to Leave Your Car’ toon Luc Vanheerentals aan dat de auto enkel nog gebruiken voor noodzakelijke verplaatsingen, die men niet met een ander vervoersmiddel kan doen, soelaas biedt. Het boek bevat 50 beleidsaanbevelingen, 50 tips voor een autoloos leven en tientallen getuigenissen en  50 aanklachten tegen de auto. Het is de opvolger van ‘Leven zonder auto’ dat de auteur in 2014 uitbracht.

‘Fifty Ways to Leave Your Car’, circa 300 blz, kostprijs 17,5 euro. Verschijnt half november 2017. Voor meer inlichtingen: luc.vanheerentals@telenet.be

i.s.m. Climaxi, CEO, Oikos