03 dec 2018 20:00

HUMAN ECOLOGY – Ongehoord

Op grond van samenwerking

Voorstelling boek over grondgebonden commons met panelgesprek over grond voor collectieve woonprojecten.

Grond wordt al eeuwen geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. Commons bieden een alternatief: burgers halen grond uit de logica van de markt en brengen hem in gemeenschappelijk beheer. Op die basis organiseren ze dan bijvoorbeeld betaalbaar wonen, voedselproductie of  trage wegen.

Het boek “Op grond van samenwerking” (A. Kuhk, D. Holemans en P. Van den Broeck, red., EPO 2018) is het resultaat van het INDIGO- onderzoeksproject naar grondgebonden commons in Vlaanderen. Het reikt daarvoor een theoretisch kader aan en presenteert ook enkele concrete voorbeelden.

Naast de algemene voorstelling van het boek focust deze avond op gemeenschappelijke grond en collectieve woonprojecten, zoals community land trust (CLT) en co-housing. Daarbij is er aandacht voor zowel de mogelijkheden als de huidige hinderpalen voor dergelijke projecten.

Panel:
Annette Kuhk en Pieter Van den Broeck, Architectuur en Maatschappij, KU Leuven (boekpresentatie)
Geert De Pauw, CLT-Brussel
Monica Quintens, co-housing Botanico
Wouter Nilis, ir-architect, ondervoorzitter Stad en Architectuur
Dirk Holemans, coördinator Oikos (afrondende beschouwing)

Moderator: Tine Hens, journaliste MO*

Organisatie: Oikos, Masereelfonds, Climaxi, Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid CEO i.s.m. STUK

Toegang is gratis, maar graag Hier Inschrijven.