28 mrt 2021 12:00 - 16:00

Housing Action Day

Actiedag voor het recht op huisvesting!
Vandaag slapen er in België nog altijd duizenden mensen op straat. Duizenden mensen kunnen hun huur niet betalen. Duizenden wonen in ongezonde of te kleine woningen en duizenden anderen zijn bang om geen degelijke huisvesting te vinden. Mensen voelen zich vaak alleen in de confrontatie met woonproblemen. Ze schamen zich voor hun situatie, hoewel dit een collectief probleem is.
Huisvesting is een basisrecht en wij eisen dat het als zodanig wordt erkend. Huisvesting moet worden gezien als één van de pijlers van de sociale zekerheid, naast gezondheidzorg en onderwijs. De vermarkting van onze woonplaatsen ontneemt ons dit recht. Wij willen dit recht verdedigen.
Tijdens het laatste weekend maart wordt die thematiek onder de aandacht gebracht van publiek en politici in vele Europese steden. In België  worden er acties gepland op zondag 28 maart: in de voormiddag wordt opgeroepen voor lokale acties en ’s namiddags is een centrale animatie voorzien op het Vossenplein in de Marollen.

Geleide bezoeken aan Molenbeek-Brussel met getuigenissen

Hart boven Hard Brussel organiseert mee een gegidste tweetalige wandeling door historisch Molenbeek en Brussel Stad samen met verschillende plaatselijke verenigingen en onder coördinatie van Welzijnszorg, Op dit parcours langs exemplarische plekken zullen fysieke en gefilmde getuigenissen te beluisteren zijn die de thema’s van die dag illustreren.
Vanaf 12u vertrekt om de 10 minuten ee n groepje van 10 personen vanuit  Molenbeek (brug over het kanaal dichtbij de Ninoofse poort en Henegouwenkaai), en wandelt door een stukje historisch Molenbeek. We eindigen aan de Begijnhofkerk, waar een groep mensen zonder wettig verblijf sinds eind januari de kerk bezet. De wandeling duurt ongeveer 1u.  Het einde is voorzien rond 14.30u. Er wordt een klein lunchpakket voorzien en een begeleidend boekje. We nodigen in de eerste plaats de gewestelijke en gemeentelijke politici uit die betrokken zijn bij het Brussels  huisvestingsbeleid alsook gewone burgers.

Manifestatie op het Vossenplein

In de namiddag is er van 15u tot 16.30u een centrale animatie voorzien op het Vossenplein in de Marollen, waar alle groepen samenkomen: open micro, toespraken, photomaton, muziek, poëzie, slogans, zeefdrukatelier… Dit alles coronaproof (met mondmaskers en veilige afstand). We zullen er ook zijn met accordeonmuziek en een visuele act.