03 okt 2018 20:00 € 3 | € 5

Hoog tijd om ‘onze democratie’ onder de loep te nemen – lezing door Democratie.Nu

‘De logica van de democratie versus de matrix van de particratie’

Wat zijn de fundamenten van een democratische rechtstaat?

Alle burgers zijn gebruikers van democratie. Uiteindelijk hebben wij allen baat bij een goed functionerende democratie. Daarom is democratie een zaak van algemeen belang én topprioriteit. Welke vormen van democratie bestaan er? Hoe kunnen wij als burgers op een zinvolle wijze participeren in onze samenleving?

De vereniging “Democratie.Nu” koestert een diep verlangen naar de democratische rechtstaat. Deze is echter nog in opbouw. Daarom heeft de organisatie een performant meerjarenplan uitgewerkt, dat gebaseerd is op een tweevoudige strategie: sensibilisering van zowel burgers als politici. Met de implementatie van bindende petitie-acties en volksraadplegingen zijn de burgers niet langer onderworpen aan lobbycratie, particratie en verplichte mandatering. Zij kunnen dan zelf wetten stemmen indien er een voldoende draagvlak voor bestaat.

Zijn verkiezingen echt vrij? Hebben politici een vrij mandaat gekregen van de burgers? Kunnen referenda oplossingen bieden? Zijn de burgers in staat om zelf te beslissen?

Onze ‘democratische’ instellingen verschijnen meer en meer in een slecht daglicht. We maken een zoektocht naar enkele mogelijkheden om uit het ‘democratisch’ dilemma te geraken. Enerzijds kijken we naar het verleden (Hellas), anderzijds naar het heden (Zwitserland).

De verkiezingen komen er aan: de verkiezingskoorts stijgt. Politici zullen het over inhoud hebben. Maar waar bevindt de burger zich in dit partijpolitieke machtsspel?

Het is dus hoog tijd om ‘onze democratie’ onder de loep te nemen.