31 okt 2023 13:00 - 15:00

Wat met de Europese verkiezingen?

Hoeveel kennis heeft u van de Europese verkiezingen?

Op 9 juni 2024 zijn het Europese parlementsverkiezingen. De Europese verkiezingen zijn een cruciale gebeurtenis die vaak wordt overschaduwd door nationale en regionale verkiezingen. Maar laten we de impact van uw stem op Europees niveau niet onderschatten. In deze tijd van groeiende internationalisering, wordt de koers van ons continent meer dan ooit beïnvloed door het Europees Parlement.

Tijdens deze lezing gaat Veerle Duflou dieper in op de complexe dynamiek van de Europese Unie. Ontdek hoe de beslissingen die op Europees niveau worden genomen, van invloed zijn op ons dagelijks leven en de nationale wetgeving. Verwacht een boeiende verkenning van de subtiliteiten van de EU-wetten en de nuances van politieke allianties in het Europese Parlement.
We zullen ook het schijnbaar ongrijpbare democratische tekort van de EU verkennen en de toekomstige evolutie van deze supranationale instelling bespreken.

Veerle Duflou is geaccrediteerd EU-conferentietolk en lesgeefster aan het Postgraduaat Conferentietolken van UGent. Ze tolkt uit het Duits, Engels, Fins, Frans en Russisch in het Nederlands.

Ze behaalde in 2015 een doctoraat in de vertaalwetenschap en is auteur van “Be(com)ing a conference interpreter – An ethnography of EU interpreters as a professional community” (Benjamins, 2016) Als vrijwilliger maakt ze deel uit van het trainerscollectief Tractie, dat opleidingen geeft aan groepen die werken aan sociale verandering. Ze is ook betrokken bij verschillende Antwerpse actiegroepen voor klimaat en sociale rechtvaardigheid.

Organisatie: Peperfabriek en Masereelfonds Antwerpen.