27 nov 2022 15:00 - 18:00

Hoe voortaan samen verder? Streven naar wijsheid in de verscheidenheid

Opnieuw en opnieuw moeten wij mensen, als we doordacht willen leven, onze toekomst herdenken. Meer dan ooit word​en ​we geconfronteerd met fundamentele uitdagingen, grote vraagtekens en barre voorspellingen. Eerst ontstond paniek over de klimaatcrisis, vervolgens rolde een pandemie over ons heen en recent ontplofte een nieuwe oorlog op het Europese vasteland die wereldwijd gevolgen zal hebben. Filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer zet daarom het lopende filosofieproject ‘ONZE TOEKOMST HERDENKEN’ dynamisch voort om zoveel als mogelijk inzichten te formuleren en waarachtigheden te vinden.

DE BREEDST DENKBARE VRAAGSTELLING

Samen met het Humanistisch VerbondKnackDe Bezige Bij, Masereelfonds Antwerpen en tal van andere partners wordt in cultuurcentrum Arenberg een nieuw LIVE FILOSOFIEGEBEUREN georganiseerd over de breedst denkbare vraagstelling: ‘HOE VOORTAAN SAMEN VERDER?’. Meer dan ooit ligt in dit nieuwe deelproject de nadruk op de verscheidenheid en de collectieve uitdagingen, op de hoge nood aan samenwerking, solidariteit en verbinding. De complexiteit van de levende mensheid houdt immers een extra uitdaging in voor de toekomst van de mens en zijn leefwereld: de diversiteit in het zijn, het denken en het streven van zovelen. Wereldwijd tellen we niet alleen vele miljoenen individuen, waaronder denkers en activisten, alsook strijdgroepen met elk hun eigen inzichten, frustraties en ressentimenten, maar ook innige aspiraties, doelen en strategieën. Globaal zijn er heel verschillende culturen, nationaliteiten en sociale categorieën die elkaar niet altijd erg genegen zijn. Daarom stelt zich de vraag met welke filosofie we de verscheidenheid kunnen omarmen en overstijgen om de fundamentele uitdagingen aan te gaan en naar een toekomst te streven waarin we kwaliteitsvol kunnen leven.

INGENIEUZE DENKERS

Deze ingenieuze denkers komen alvast doordachte, heel verscheiden en wellicht toch complementaire antwoorden formuleren: David Van Reybrouck en Eva Rovers – Manu ClaeysAnne ProvoostMartha ClaeysCornelius ClaeysBasil Claeys – Tinneke Beeckman, Sanne Huysmans, Katrien Schaubroeck – en nog anderen.

OP ZONDAG 27 NOVEMBER 2022, VAN 15:00 TOT 18:00 uur, presenteren we in Arenberg Antwerpen dus opnieuw excellente filosofen, creatieve auteurs en een diepzinnige hoofdredacteur. Nieuwe namen worden weldra nog kenbaar gemaakt. Daarbij wordt het geheel op stoom gebracht met videoclips en geëngageerde livemuziek. Er zijn boekenstands en natuurlijk drinks en knabbels.

Een organisatie van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, in samenwerking met het Humanistisch Verbond, Knack, Literatuur Vlaanderen, De Bezige Bij, Masereelfonds, UAntwerpen, Stichting Sanegeest, Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE en Arenberg.