17 nov 2023 20:00

Hoe kan ons onderwijs beter worden? Leren van de experimenten in de grootstad

Onderwijsavond: De Staat van ons Onderwijs

We starten ons nieuw werkjaar met een thema waar heel wat mensen van wakker liggen: de staat van ons onderwijs. Of je nu zelf in het onderwijs staat, of je kinderen of kleinkinderen hebt… We weten allemaal dat het onderwijs in Vlaanderen en in Brussel veel uitdagingen kent. Uit een kleine enquête van het Masereelfonds Halle bij een aantal ouders en leerkrachten bleek dat problemen als het lerarentekort, kwaliteit van de leerkrachten, opvang van leerlingen met een andere moedertaal, capaciteitsproblemen, kansarmoede, spijbelproblemen, enzovoort, ook in Halle en omstreken gekend zijn.

OP TV zien we meestal altijd dezelfde ‘experten’, oplossingen voorstellen waarvan ondertussen duidelijk is dat ze niet werken.

Wil je ook eens een andere klok horen, mensen die op het terrein en via onderzoek aan de weg timmeren, kom dan meediscussiëren met:

  • Ruth Lasters: De Antwerpse stadsdichteres die uit de gratie van het stadsbestuur viel omdat zij met haar leerlingen een kritisch gedicht over ongelijkheid in het onderwijs had gepubliceerd. Zij zal enkele van die gedichten brengen, maar zij heeft natuurlijk als lerares ook een en ander te vertellen over hoe we het onderwijs beter kunnen maken. Zij ontving net de Arkprijs van het vrije woord.
  • Prof. Ides Nicaise: Hoogleraar (emeritus) Onderwijs en Samenleving van de KULeuven. Hij was en is nog altijd betrokken bij tal van projecten op nationaal, Europees en internationaal niveau in de sfeer van onderwijs, migratie en sociale inclusie. Naast zijn beroepsactiviteiten is hij voorzitter van ATD Vierde Wereld Vlaanderen en van het interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
  • Els Salembier: Coördinator van keerpunt-Freinetscholen in het Brusselse en actief in de werking van de actiegroep ‘oproep voor een democratische school’.
  • Claudia Urbina: Een geëngageerde lerares secundair onderwijs uit Halle en vakbondsvrouw die hele generaties kennis van en inzicht in de maatschappij bijbracht. Zij is zelf in 1973 als politiek vluchtelinge in België aangekomen na de coup van Pinochet in Chili.

We vragen geen inkom, wel eventueel een vrijwillige bijdrage. De doos zal klaar staan!