23 sep 2022 12:30

Hoe halen we het onderwijs uit het slop?

“Ons Vlaams onderwijs is de voorbije jaren vastgelopen. Gekend is de dalende kwaliteit, zoals gemeten door internationaal onderzoek als PISA. Daarnaast is er het grote tekort aan leerkrachten (5 à 10%) en de sterk verouderde rechtspositie van het personeel. De regulering door de overheid – via eindtermen – werd door het Grondwettelijk Hof sterk aan banden gelegd. Diezelfde Vlaamse overheid hoopt nu te kunnen reguleren via outputcontrole. Misschien is dat haalbaar voor het monitoren van de kwaliteit maar de regulering van het curriculum wordt op die manier toch problematisch. De volgende legislatuur wordt cruciaal voor onderwijs en een duidelijke visie is meer dan ooit nodig”

Na de uiteenzetting is er ruimte voor discussie met de afgevaardigd bestuurder van GO!