25 apr 2020 10:00 - 25 apr 2020

Uitgesteld – Het voormalig economisch systeem in de DDR.

DDRIn de schoot van Masereelfonds Antwerpen zijn we gestart met de Reflectiegroep Geleide Economie (RGE).

De groep is opgericht vanuit de overtuiging dat het kapitalisme niet in staat is om de fundamentele sociale en ecologische uitdagingen aan te kunnen.

De groep is vooral gericht op het informeren over en het bestuderen van de verschillende vormen van geleide economische besturingssystemen.

– Zijn er stelsels die wel in staat zijn om de emancipatie van de (werkende) bevolking te verwezenlijken?
– Bestaan er systemen die wel toelaten om de nodige gestrengheid op te brengen en om de wetenschappelijk vastgestelde normen voor de vrijwaring en het herstel van de ecologische evenwichten te realiseren.
– …

U als deelnemer:
De reflectiegroep staat open voor alle geïnteresseerde leden. Voor al wie die begaan is met de opbouw van een werkelijke democratische en toekomstbiedende samenleving Deelnemen is gratis. Inschrijven verplicht . In regel wordt van de deelnemers verwacht dat ze alle sessies bijwonen..
Het is geenszins de bedoeling dat we met de reflectiegroep standpunten innemen. We zullen in beginsel ook geen aanbevelingen formuleren.

Elke lezing en discussie vertrekt vanuit één tekst, die de leden vooraf doornemen.
Voor iedere sessie gaan we op zoek naar een relevante expert die een inleiding op het thema verzorgt. Per keer maakt een lid een beknopt verslag van het verloop van de bijeenkomst. Dit wordt onder de vorm van een project opgenomen op de website van het Masereelfonds nationaal.

Timing:
De activiteiten zijn verspreid over twee burgerlijke jaren. Elk jaar plannen we vijf sessies.
In het eerste jaar starten we met een kritische doorlichting van de vroegere geleide economieën.
In het tweede jaar gaan we op zoek naar nieuwe adequate economische besturingsmodellen.

Omdat we nog wachten op enkele bevestigingen kunnen we op dit moment nog geen volledig en vaststaand overzicht geven.
Elke sessie gaat door op een zaterdagmorgen van 10u00 tot 13u00.

• 07.03.20 : Jo Cottenier – De vroegere Europese planeconomie (tot 1989).

• 25.04.20 : Het voormalig economisch systeem in de DDR.

• 13.06.20 : Petra Heylen – Een Marxistische kijk op de Klimaatproblematiek.

• 03.10.20 : Rik Pinxten – Sociaal culturele redenen die pleiten voor een geleide economie. Waarom lukt emancipatie niet in een kapitalistisch systeem?

• 05.12.20 : Nathalie Vallet – Wat met de sociale economie?

Algemene leiding en partners:
N. Vallet, M. Triest, M. Rigaux en A. van Ekelenburg.

Dit initiatief is er dankzij: Masereelfonds Antwerpen, De Groene Waterman en het tijdschrift LAVA.

Omdat we aan alle deelnemers op voorhand een voorbereidende tekst willen bezorgen werken met inschrijvingen. Bevestig uw deelname via andre@masereelfonds.be of 0486/266.615.