17 nov 2021 20:00 € 2 | € 4

Het ultieme taboe

Al meer dan een eeuw krijgen we een beeld van Congo voorgeschoteld dat in geen enkel opzicht overeenkomt met de werkelijkheid. Raf De Boever toont de decennialange desinformatie door de kerk, een leger ambtenaren en hogere officieren, en het grootkapitaal samen met de monarchie. Maar uiteindelijk ondergraven nieuwe onthullingen en binnen- en buitenlands onderzoek de algemeen gedeelde overtuigingen.

De parlementaire waarheidscommissie die in de zomer van 2020 opgericht werd moet nu de verantwoordelijkheid van België voor eens en voor altijd vastleggen. Het boek van Raf De Boever levert hiertoe een unieke en toegankelijke bijdrage. De auteur legt de enorme tweespalt bloot tussen de klassieke ‘believers’ van de blanke superioriteit en dito racisme, en een nieuwe generatie die niet aanvaardt dat alles vergoelijkt wordt onder het mom van de ‘tijdsgeest van toen’.