28 feb 2023 17:30

Het Groot Verzet: Vorm mee de eerste driehoek

Heb jij je al aangesloten bij Het Groot Verzet? 🔻✊

Samen tonen we dat we niet akkoord zijn met de verhardende trend van de politiek, die teert op hoe weerloos alles van waarde is.

Onze nieuwe campagne werd vorig weekend gelanceerd. Het werd onder andere al opgepikt door De Morgen en Qmusic.

Sluit je aan bij de beweging: https://hetgrootverzet.org/contact/
👉 En kom op 28 februari om 17u30 naar de Groenplaats in Antwerpen voor onze eerste actie!

 

Koeriers, kassiersters, kunstenaars, scholieren en studenten, fabrieksarbeiders, zorgverleners, gepensioneerden, leerkrachten, boeren, buschauffeurs, middenstanders, allen zijn we nodig bij Het Groot Verzet. Een verzet dat de krachten bundelt tegen voortschrijdend vergif dat onze samenleving in de richting duwt van nog meer ongelijkheid en onrecht.

Mensen van kleur, vluchtelingen, mensen met roots in migratie, mensen met hoofddoek, en mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschappen weten al lang wat we kunnen verwachten van extreemrechts. Velen hebben nu al te maken met extreemrechtse maatregelen die hen viseren. Zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming worden beperkt voor nieuwkomers. Inburgeren is nooit zo duur geweest. De Vlaamse vleugel van Unia wordt afgeschaft. Kindergeld (groeipakket) wordt beperkt door nieuwe voorwaarden. Discriminatie wordt niet aangepakt. Meertaligheid van kinderen wordt ontmoedigd, boegbeelden van extreemrechts creëren een angstklimaat in onze universiteiten, …

 

Het Groot Verzet heeft je nodig.

 

Koeriers, kassiersters, kunstenaars, scholieren en studenten, fabrieksarbeiders, zorgverleners, gepensioneerden, leerkrachten, boeren, buschauffeurs, middenstanders, allen zijn we nodig bij Het Groot Verzet. Een verzet dat de krachten bundelt tegen voortschrijdend vergif dat onze samenleving in de richting duwt van nog meer ongelijkheid en onrecht.

 

Mensen van kleur, vluchtelingen, mensen met roots in migratie, mensen met hoofddoek, en mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschappen weten al lang wat we kunnen verwachten van extreemrechts. Velen hebben nu al te maken met extreemrechtse maatregelen die hen viseren. Zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming worden beperkt voor nieuwkomers. Inburgeren is nooit zo duur geweest. De Vlaamse vleugel van Unia wordt afgeschaft. Kindergeld (groeipakket) wordt beperkt door nieuwe voorwaarden. Discriminatie wordt niet aangepakt. Meertaligheid van kinderen wordt ontmoedigd, boegbeelden van extreemrechts creëren een angstklimaat in onze universiteiten, …

 

Verzet is nodig.

Niet tegen wie nog minder heeft, maar tegen wie boven onze hoofden de ongelijkheid organiseert. Niet tegen zieken, werklozen, mensen op de vlucht, maar tegen valse profeten die sociaal preken, maar asociale maatregelen steunen en haat aanwakkeren.

Het goede nieuws is: Het Groot Verzet is al bezig!

We horen een luide roep voor bescherming van de koopkracht. We zien jonge ouders die in het Vlaams Parlement, met hun peuter op schoot, de politici in de ogen kijken tijdens het debat over overvolle crèches. We zien voetbalclubs die (eindelijk!) duidelijk een lijn trekken: geen plaats voor racisme. Mantelzorgers die steun eisen omdat het godgeklaagd is dat de overheid misbruik maakt van hun toewijding. Jonge artiesten en sociaal werkers die samen opkomen voor waardering van hun rol in de samenleving. We zien jongeren die de strijd aanbinden met olie- en gasgiganten die hun toekomst hypothekeren. We zien mensen zonder papieren hun terechte plaats opeisen in onze maatschappij, waar zij mee hun schouders onder zetten. We zien elke dag de solidaire inzet van vele vrijwilligers. Maar het is niet oké dat burgers voortdurend moeten inspringen waar de overheid in gebreke blijft.

Steun onze acties en verspreid het logo van het groot verzet overal waar je komt. Met een affiche aan je raam, in een filmpje op TikTok, op je facebookpagina, met een spandoek op een plein, met een sticker op je tas, in je vakbondslokaal, in je jeugdhuis, in je stamcafé…

Het Groot Verzet roept op om op 28 februari naar Antwerpen te komen, en daar met zoveel mogelijk mensen een driehoek te vormen op de Groenplaats (afspraak om 17u30).