28 apr 2019 14:00 € 10 | € 12

Het Gentse taaleiland

Het Gents is een erg boeiend dialect omdat het op tal van manieren afwijkt van het omliggende platteland: het is een zogenaamd taaleiland. Vele dialectsprekers menen een zeer uniek dialect te spreken – iedereen is graag een beetje bijzonder, maar Gentenaars mogen met recht en reden zeggen toch wel een opmerkelijk dialect te hebben. Het is de bedoeling van de lezing de hoofdkenmerken van het Gents te beschrijven, en uit te leggen waar de typisch Gentse dialectkenmerken historisch vandaan komen. Ook zal kort ingegaan worden op een Gents taalmomument: het Gents Woordenboek van Lodelijk Lievevrouw Coopman.

Lezing door Em. Prof. dr. Jacques Van Keymeulen